Zapytania ofertowe

przez | 30 sierpnia 2016

07-02-2017

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 07-02-2017 dotyczącym wyboru pośrednika pracy, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Zapytanie ofertowe- część opisowa

Zapytanie ofertowe- część ofertowa

załącznik nr 1

————————————————————————————————————————————

 

19-01-2017

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 19-01-2017 dotyczącym wyboru pośrednika pracy, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Zapytanie ofertowe- część opisowa

Zapytanie ofertowe- część ofertowa

Załącznik nr 1

————————————————————————————————————————————

 

05-01-2017

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 05-01-2017 dotyczącym wyboru pośrednika pracy, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

————————————————————————————————————————————

 

28-11-2016

W związku z zakończeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie egzaminu VCC, informujemy o udzieleniu zamówienia Wykonawcy:

Cityschool s.c.

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa

Oferta została uznana za najkorzystniejszą.

—————————————————————————————

15-11-2016

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z rozeznaniem rynku  z dnia 15-11-2016 dotyczącym wyboru Wykonawcy Egzaminu VCC, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Egzamin VCC

————————————————————————————–

 

10-11-2016

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 10-11-2016 dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

 

————————————————————————————–

 

27-10-2016

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 27-09-2016 dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

 

————————————————————————————–

19-10-2016

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia19-10-2016 dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

 

—————————————————————————————–

04-10-2016

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 04-10-2016 dotyczącym wyboru Wykonawcy Usługi tj. Szkolenia Zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

————————————————————————————————————————————

22-09-2016

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 22-09-2016 dotyczącym wyboru pośrednika pracy, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

 

————————————————————————————————————————————

 

15-09-2016

 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  z dnia 15-09-2016 dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Zapytanie ofertowe z częścią opisową – doradca zawodowy

Zapytanie ofertowe – część ofertowa

Załącznik nr 1

————————————————————————————————————————————

 

30-08-2016

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym z dnia 30-08-2016 dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Zapytanie ofertowe z częścią opisową – doradca zawodowy

Zapytanie ofertowe- część ofertowa

Załącznik nr 1