Pytania i odpowiedzi

przez | 2 września 2016

02-09-2016

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na doradców zawodowych z dnia 30.08.2016r. w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa lubelskiego” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0012/15

Pytanie nr 1:

,,Czy Załącznik numer 1: „Doświadczenie wykonawcy”  może być zamieniony na moją ewidencję ? Jest ona również w formie tabeli ?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym doświadczenie wykonawcy powinno zostać wskazane w załączniku nr 1.  Załącznik jest integralną częścią ofert i nie może zostać zastąpiony inną ewidencją. Edytowalna wersja dokumentu znajduje sie w zakładce ,,Zapytania ofertowe”.