ZAPYTANIA OFERTOWE

przez | 2 marca 2017

24.11.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowościach Tarnów i Grybów do przeprowadzenia zajęć z Pośrednictwa pracy.

rozeznanie rynku sala pośrednictwo pracy

25.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą organizacji i przeprowadzenia egzaminu VCC lub innego równoważnego.

rozeznanie egzamin

25.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podwykonawcy do przeprowadzenia szkolenia zawodowego dla maksymalnie 50 Uczestników Projektu(5 grup szkoleniowych).

część opisowa

część ofertowa

13.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 4.

rozeznanie rynku – sala gr 4 trening

10.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 5.

rozeznanie rynku gr 5 sala trening

06.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Grybów do przeprowadzenia zajęć z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 2 i 3.

rozeznanie rynku sala gr 2 i 3 trening

03.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 5.

rozeznanie-rynku-sala-5

03.07.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 5 w miejscowości Tarnów.

część opisowa

część ofertowa

23.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy 1.

rozeznanie rynku sala gr 1 trening

14.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 4.

rozeznanie rynku – sala

14.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 4 w miejscowości Tarnów.

część opisowa

część ofertowa

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

13.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Grybów do przeprowadzenia zajęć z Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 2 i 3.

rozeznanie rynku – sala

12.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 2 i 3 w miejscowości Grybów.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

część opisowa

część ofertowa

08.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z procedurą rozeznania rynku dotyczącą wyboru sali szkoleniowej w miejscowości Tarnów do przeprowadzenia zajęć z Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 1.

rozeznanie rynku – sala

07.06.2017

Firma Vision Consulting sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru DORADCY ZAWODOWEGO do przeprowadzenia Identyfikacji indywidualnych potrzeb oraz potencjału uczestnika z Indywidualnym Planem Działania dla grupy 1.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia oferty (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe).

część opisowa

część ofertowa