PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

przez | 31 marca 2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r.

Pytanie 1. z dnia 30.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załączników dotyczących zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r. dot. realizacji Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 40 Uczestników Projektu (UP)  w ramach realizacji projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” RPSW.10.02.01-26-0160/16.

Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź:

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa prośby dotyczącej realizacji Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 40 Uczestników Projektu (UP)  w ramach realizacji projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” RPSW.10.02.01-26-0160/16 przesyłamy wersje edytowalne.

 

Pytanie 2. z dnia 30.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załączników dotyczących zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r. dot. realizacji  Poradnictwa Zawodowego dla 20 Uczestników Projektu (UP) 2 grup szkoleniowych liczących średnio 10 UP w ramach projektu  w ramach realizacji projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” RPSW.10.02.01-26-0160/16. Z góry dziękuję za pomoc.

Odpowiedź:

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa prośby dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 27.03.2017 r dot. realizacji  Poradnictwa Zawodowego dla 20 Uczestników Projektu (UP) 2 grup szkoleniowych liczących średnio 10 UP w ramach projektu  w ramach realizacji projektu „Ta droga prowadzi do zatrudnienia” RPSW.10.02.01-26-0160/16 przesyłamy wersje edytowalne.

Pytanie 3. z dnia 30.03.2017 r.

Dzień dobry.
Proszę o informację czy można składać ofertę częściową na jedno miasto.
Dziękuję. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Dzień dobry,

Zgodnie z punktem 1 „Pozostałe postanowienia” „Zapytania ofertowego” Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne miejscowości. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany uwzględnić maksymalny dopuszczalny limit zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (jeśli dotyczy).”