Grupa docelowa

przez | 6 kwietnia 2017

GRUPĘ DOCELOWĄ PROJEKTU stanowią 72 (43 K/ 29 M) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne dla których został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osoby korzystające z PO PŻ oraz osoby niepełnosprawne. Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj.: m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wsch., pabianicki oraz zgierski.

 

Szczegóły grupy docelowej – 72 os. (43K/29M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • 4 os. z niepełnosprawnościami (2K/2M)
  • 8 os. korzystających z PO PŻ