O Projekcie

przez | 6 kwietnia 2017

Projekt „Od bierności do aktywności!” skierowany jest do 72 osób (43 K/ 29 M)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych dla których został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), osób korzystających z PO PŻ (min. 10% UP, tj. 8 osób) oraz osób niepełnosprawnych (min. 5% UP, tj. 4 osoby). Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj.: m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wsch., pabianicki oraz zgierski.

Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty wszystkimi 6 formami wsparcia:

  1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu
  2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  3. Szkolenie zawodowe
  4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
  5. Staż zawodowy – 6 miesięcy (stypendium stażowe: 1850zł netto/miesiąc)
  6. Pośrednictwo pracy

 

W ramach projektu zapewniamy każdemu uczestnikowi:

  • Profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • Materiały szkoleniowe
  • Zwrot kosztów dojazdu (w przypadku wybranych zajęć)
  • Stypendia szkoleniowe i stażowe