Rekrutacja – dokumenty do pobrania

przez | 6 kwietnia 2017

Nabór dokumentów
do projektu „Od bierności do aktywności!”
będzie trwał od 04.2017 r. do 08.2017 r.

Warunkiem zgłoszenia się do Projektu „Od bierności do aktywności!” jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na wzorze załączonym poniżej i dostarczenie go wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w  Regulaminie.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres biura projektu:

Vision Consulting Sp. z o.o.
„Od bierności do aktywności!”

ul. Piłsudskiego 7,
95-200 Pabianice

Poniżej znajdują się niezbędne dokumenty zgłoszeniowe.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Do pobrania:

Regulamin projektu ‚Od bierności do aktywności!’

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny ‚Od bierności do aktywności!’

Załącznik nr 2 Oświadczenie o kwalifikowalności ‚Od bierności do aktywności!’

Załącznik nr 3 Ankieta usprawnień ‚Od bierności do aktywności!’


Regulamin zwrotu kosztów dojazdu „Od bierności do aktywności!”

Załącznik nr 1 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Załącznik nr 2 – Zaświadczenie przewoźnika

Załącznik nr 3 – Oświadczenie UP – osoby dowożonej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie osoby dowożącej

Załącznik nr 5 – Umowa użyczenia samochodu


Regulamin przyznawania stypendium „Od bierności do aktywności!”

Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium