DO POBRANIA

przez | 23 maja 2017

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami:

1. KA Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

2. KA Załącznik 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie o cenie biletu.

3. KA Załącznik 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie o trasie dojazdu.

4. KA Załącznik 3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie osoby dowożącej.

5. KA Załącznik 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Oświadczenie osoby dowożonej.

6. KA Załącznik 5 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Umowa użyczenia samochodu.

7. KA Załącznik 6 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

8. KA Załącznik 7 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu – Zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami.

 

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów wraz z załącznikami:

1. KA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

2. KA Załącznik 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów – Oświadczenie Uczestnika Projektu

3. KA Załącznik 2 do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów – Oświadczenie Osoby Pobierającej Stypendium

 

 

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminem i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych, dostępnych poniżej.

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:

  1. KA Formularz rekrutacyjny Kierunek – AKTYWNOŚĆ!
  2. KA Formularz usprawnień dla osób niepełnosprawnych
  3. KA Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ
  4. KA Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
  5. KA Oświadczenie o zakwalifikowaniu do trzeciego profilu pomocy
  6. KA Regulamin projektu Kierunek – AKTYWNOŚĆ!

 

Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy proszone są o dołączenie zaświadczenia.

Osoby niepełnosprawne proszone są o dołączenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.