Harmonogramy wsparcia

przez | 29 maja 2017

Grupa I – Łódź

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Technologie informacyjno-komunikacyjne
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy

Grupa II – Pabianice

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Techniki sprzedaży
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy

Grupa III – Łódź

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Technologie informacyjno-komunikacyjne
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy

Grupa IV – Łódź

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Techniki sprzedaży
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy

Grupa V – Łódź

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Techniki sprzedaży
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy

Grupa VI – Łódź

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 3. Szkolenie zawodowe: Techniki sprzedaży
 4. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
 5. Pośrednictwo pracy