DOKUMENTY REKRUTACYJNE

przez | 30 maja 2017  • Dokumenty wymagane od kandydatów/tek do udziału w projekcie:

  • Kwestionariusz zgłoszeniowy – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o wieku kandydata/tki do projektu – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o byciu osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o okresie pozostawania bez pracy – osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy – wersja WORD | PDF
  • Oświadczenie o statusie na rynku pracy – osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – wersja WORD | PDF
  • Ankieta diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych – wersja WORD | PDF