AKTUALNOŚCI

przez | 31 maja 2017


 • 19.03.2018 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16) informuje, iż kolejni uczestnicy projektu ukończyli już staże zawodowe. Obecnie staże ukończyła już grupa 1,2 z miejscowości Tychy, 3 z miejscowości Bytom, 4 grupa z miejscowości Zawiercie. W bieżącym miesiącu staż zawodowy ukończy także grupa 5 z miejscowości Zawiercie.


 • 03.01.2018 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16) informuje, iż 12 uczestników z 5 (ostatniej) grupy w miejscowości Zawiercie rozpoczęło staże zawodowe. Wszystkie grupy szkoleniowe są już na etapie staży. W grudniu 6 uczestników/czek z grupy 1,2 w miejscowości Tychy zakończyło już 3 miesięczne staże zawodowe.


 • 17.11.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16) informuje, iż na dzień dzisiejszy 40 uczestników/czek projektu odbywa już staże zawodowe. Uczestnicy/czki realizują staże zgodnie z profilem ukończonego szkolenia.


 • 03.11.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16) informuje, iż 4 grupa szkoleniowa z miejscowości Zawiercie dnia 30.10.2017 r. ukończyła szkolenie zawodowe. 10 uczestników/czek z ww. grupy rozpoczęło już staże zawodowe. Na dzień dzisiejszy szkolenia zawodowe ukończyły 4 grupy:
  -grupa I i II „Technologie informacyjne w pracy biurowej- edycja dokumentów i obliczenia arkuszowe” z miejscowości Tychy,
  -grupa III z miejscowości Bytom „Specjalista ds. sprzedaży – bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta”,
  -grupa IV z miejscowości Zawiercie „Specjalista ds. sprzedaży – bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta”,
  grupa V „Handlowiec z elementami logistyki” z miejscowości Zawiercie rozpoczęła szkolenie zawodowe dnia 13.11.2017 r.


 • 10.10.2017 r.

 • Informujemy, że I i II grupa z miejscowości Tychy dnia 11.09.2017 r. zakończyła szkolenie zawodowe. Obecnie 10 osób z wyżej wymienionych grup rozpoczęło już staże zgodne z tematyką ukończonego szkolenia.


 • 03.10.2017 r.

 • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 25.09.2017 r., którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie i zrealizowanie usługi tj. egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji dla 58 UP „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o.o. sp.k.
  ul. Henryka Pobożnego 14
  35-617 Rzeszów


 • 25.09.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi tj. egzamin zewnętrzny prowadzący do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji dla 58 UP.
  W związku z powyższym poszukujemy wykonawcy gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi – październik 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 13.09.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 24 osób w miejscowości Zawiercie w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma CUSTOM MEDIA GROUP Agnieszka Kędzierska


 • 13.09.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego dla 24 osób w miejscowości Zawiercie w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma CUSTOM MEDIA GROUP Agnieszka Kędzierska


 • 05.09.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Poradnictwo zawodowe dla 24 osób w miejscowości Zawiercie.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – wrzesień 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 05.09.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 24 osób w miejscowości Zawiercie.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – wrzesień 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 08.08.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego dla 12 osób w miejscowości Bytom w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa.


 • 08.08.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 12 osób w miejscowości Bytom w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu spółka komandytowa.


 • 26.07.2017 r.

 • Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 18.07.2017 r., którego przedmiotem jest kompleksowe zorganizowanie i zrealizowanie szkoleń zawodowych dla maksymalnie 60 uczestników projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), dokonano wyboru oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

  SZKOLENIA I EDUKACJA sp. z o.o. sp.k.
  ul. Henryka Pobożnego 14
  35-617 Rzeszów


 • 21.07.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Poradnictwo zawodowe dla 12 osób w miejscowości Bytom.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – sierpień 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 21.07.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 12 osób w miejscowości Bytom.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – sierpień 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 18.07.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podwykonawcy, który kompleksowo przeprowadzi szkolenia zawodowe w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego.

 • Zapytanie ofertowe – część opisowa
 • Zapytanie ofertowe – część ofertowa

 • 29.06.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego dla 24 osób w miejscowości Tychy w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma JOANNA JAGIELSKA Coaching Balance.


 • 26.06.2017 r.

 • Informujemy, że dokonaliśmy wyboru doradcy zawodowego do przeprowadzenia usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 24 osób w miejscowości Tychy w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16). Wsparcie dla ww. uczestników/czek projektu zrealizuje firma JOANNA JAGIELSKA Coaching Balance.


 • 22.06.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Poradnictwo zawodowe dla 24 osób w miejscowości Tychy.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – lipiec 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 19.06.2017 r.

 • Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach projektu „Praca – to jest to!” (nr RPSL.07.01.01-24-05D4/16), realizowanego na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego, planuje przeprowadzenie usługi Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy dla 24 osób w miejscowości Tychy.
  W związku z powyższym poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zorganizowania powyższej usługi. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zajęć – czerwiec 2017 r. Rozeznanie rynku dotyczące ww. usługi: plik do pobrania.


 • 08.06.2017 r.

 • Zapraszamy do udziału w projekcie „Praca – to jest to!”. Rekrutację prowadzimy wśród mieszkańców Subregionu Centralnego województwa śląskiego, w następujących miejscowościach i powiatach: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, powiat będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański. Zatem jeśli zamieszkujecie Państwo w ww. miastach i powiatach, nie pracujecie oraz jesteście w wieku 30 lat i więcej, zachęcamy do skorzystania ze wsparcia ramach naszego projektu. Kontakt – tel: 512 036 256; mail: pracatojestto@vision-consulting.pl.


 • 31.05.2017 r.

 • Zapraszamy do zapoznania się z plakatem projektu „Praca – to jest to!”:

 • Plakat "Praca - to jest to!"

 • 23.05.2017 r.

 • Przypominamy, że trwa rekrutacja do projektu „Praca – to jest to!”. Osoby zamieszkujące na obszarze Subregionu Centralnego województwa śląskiego zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w projekcie – kontakt telefoniczny pod nr 512 036 256 lub mailowy pod adresem: pracatojestto@vision-consulting.pl.


 • 17.05.2017 r.

 • Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu „Praca – to jest to!” oraz pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi. Wymienione dokumenty są dostępne w zakładce „DOKUMENTY REKRUTACYJNE”. Rekrutacja do projektu trwa od 1 maja br. Czekamy na Państwa zgłoszenia.


 • 08.05.2017 r.

 • Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu „Praca – to jest to!”. Już wkrótce na stronie internetowej będą dostępne dokumenty zgłoszeniowe do projektu. Zapraszamy już dzisiaj do zgłaszania swojego udziału! – zespół projektu.