Dokumenty rekrutacyjne

przez | 1 czerwca 2017

W celu zgłoszenia się do projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!” należy wypełnić niżej wymienione dokumenty (tj. Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej, Oświadczenie o statusie na rynku pracy) oraz pozostałe wymagane dokumenty wykazane w Regulaminie projektu.

Wypełnione dokumenty można wysłać za pośrednictwem poczty, lub dostarczyć osobiście na adres biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu Rynek pracy otwarty dla wszystkich 11.10.2017

Regulamin projektu ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich!”

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_treścią_regulaminów_-_Rynek_pracy_otwarty_dla_wszystkich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- NNW

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych-UP

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium