Dokumenty rekrutacyjne

przez | 2 lipca 2017

02.07.2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej zaktualizowany regulamin rekrutacji, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

Aktualizacja Regulaminu projektu z dn. 02.07.2018

Szanowni Państwo,

w pierwszej kolejności należy zapoznać się z Regulaminem Projektu. Dokumenty należy wydrukować, czytelnie wypełnić, kompletnie i prawidłowo (najlepiej niebieskim długopisem) drukowanymi literami.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata/tki na Uczestnika/czkę Projektu

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy

Oświadczenie o statusie na rynku pracy

Zaświadczenie z zakładu pracy o statusie na rynku pracy