Aktualności

przez | 3 sierpnia 2017

28.01.2018 r.

Szanowni Państwo !
Z dniem dzisiejszym kończy się projekt ” Nie wykluczaj swoich szans, bądź aktywny!”  Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

 

12.01.2018 r.

Szanowni Państwo !

Przypominamy o poprawnym wypełnianiu dzienników stażowych i opinii po zakończonych stażach zawodowych.

 

20.12.2017 r.

Szanowni Państwo !

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu dużo zdrowia oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2018 r.

 

28.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wprowadzono aktualizację Regulaminu Zwrotu Kosztów Dojazdu.

Zmiana dotyczy: 

 • 3 Ustalanie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu
 1. Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy:
 2. Jeśli Uczestnik Projektu nie odbywał stażu każdego roboczego dnia miesiąca, w przypadku niepełnych miesięcy stażu lub znacznej ilość dni nieobecności na zajęciach/stażu, kwota zwrotu przeliczana jest na podstawie biletów jednorazowych i ograniczana do wartości biletu miesięcznego.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu z 01.11.2017 r.

 

23.10.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy o dobiegających końca stażach zawodowych rozpoczętych w pierwszych grupach projektu. Przypominamy jednocześnie o prawidłowym uzupełnianiu list obecności i ich terminowym przesyłaniu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

18.09.2017 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż obecnie realizowane  są staże zawodowe w ramach projektu: „Nie wykluczaj swoich szans bądź aktywny!”. Przypominamy również o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

 

03.08.2017r.

Szanowni Państwo !

Miło jest nam poinformować o rozpoczynających się właśnie stażach w pierwszej  grupie projektu. Uczestnikom będą wypłacane stypendia stażowe. W razie zapytań prosimy o kontakt.

10.07.2017r.

Szanowni Państwo !

Miło nam poinformować Państwa, że ruszyły szkolenia zawodowe. Uczestnikom Projektu będą wypłacane stypendia szkoleniowe za obecność na zajęciach. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu.

22.06.2017

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż obecnie realizowane  są zajęcia mentoringu – nabywanie kompetencji społecznych, w ramach projektu: „Nie wykluczaj swoich szans bądź aktywny!”. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

25.05.2017r.

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że ruszyły pierwsze formy wsparcia dla pierwszych grup. Przypominamy o możliwości ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu.

07.04.2017r.

Szanowni Państwo!

W związku ze stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej, wyrażonym w piśmie z dnia 23 marca 2017 r, zamieszczamy zaktualizowane Regulaminy.

Wprowadzone zmiany to:

– w Regulaminie wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych:

 • 3, pkt. 4: Stypendium za niepełny miesiąc stażu ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za który to świadczenie przysługuje.

– w Regulaminie zwrotów kosztów dojazdów:

 • 2 pkt. 4: Podstawą zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia: IPD, Mentoring, Team building, Pośrednictwo pracy i Szkolenia zawodowe, będą wyłącznie bilety jednorazowe z jednego dnia, w obie strony przejazdu na każde z wymienionych zajęć, załączone do „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu”.
 • 2 pkt. 5: Podstawą zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy będą bilety miesięczne/okresowe wykupione na pełny miesiąc. W przypadku niepełnych miesięcy dojazdu, uznawane będą tylko bilety jednorazowe z przejazdów w obie strony, z jednego dnia tego miesiąca, załączone do „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu”.
 • 3 pkt. 2: Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego lub prywatnego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych z jednego dnia przejazdu, w obie strony lub biletu miesięcznego/okresowego.
 • 3 pkt. 6: Zwrot kosztów dojazdu przysługuje również osobom mieszkającym w miejscowości gdzie odbywają się zajęcia lub staż, o ile odległość lub stan zdrowia uzasadnia konieczność dojazdu.

09.03.2017r.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że rekrutacja do projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!” trwa. W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjału Uczestnika (w tym IPD)
 2. Mentoring – nabywanie kompetencji społecznych
 3. Team Building – integracja grupy
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Szkolenie zawodowe
 6. Staż zawodowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Liczba miejsc ograniczona.

Zachęcamy również do zapoznania się z plakatem projektu.

24.02.2017r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Nie wykluczaj swoich szans – bądź aktywny!„. Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie:

 1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek,
 2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 3. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 4. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Udział w projekcie ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia Uczestników Projektu. Serdecznie zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.