Aktualności

przez | 17 listopada 2017

27.11.2018r

Szanowni Państwo,

rekrutacja do projektu nadal trwa. Zapraszamy do uzupełnia dokumentów rekrutacyjnych i zgłaszania udziału w projekcie.

30.11.2017r.

Z radością informujemy, że pierwsze dwie grupy zostały zrekrutowane do projektu.

Rekrutacja nadal trwa, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych.

14.12.2017 r.

W dniu 13.12.2017 r. odbyła się Komisja Rekrutacyjna, która zakwalifikowała kolejną grupę.

Mamy jeszcze 24 wolne miejsca w projekcie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych.

10.01.2018r

Rozpoczynamy zajęcia z Diagnozy potrzeb z IPD dla 3 grup. Miejsce realizacji to powiat miasto Zamość. Harmonogramy poszczególnych grup znajdują się w zakładce: http://vision-consulting.pl/harmonogramy-5/

01.02.2018 r.

W miesiącu styczniu Komisja Rekrutacyjna wyłoniła ostatnie dwie grupy – łącznie 24 uczestników projektu.

Tym samym zakończyliśmy rekrutację do projektu. Aktualnie mamy 60 osób podzielonych na 5 grup 12 osobowych. Dziękujemy wszystkim, którzy się zgłosili.

27.02.2018 r.

W miesiącu lutym odbywały się zajęcia z Grupowego poradnictwa psychologicznego oraz Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Grupy, które nie przeszły Diagnozy potrzeb z IPD realizowały zad 1. Szczegóły  w zakładce Harmonogramy.

12.03.2018

Miło nam poinformować, że Grupy 1-4 rozpoczynają szkolenia zawodowe, które będą trwać do 29.03.2018r. Nasi uczestnicy biorą udział w następujących szkoleniach zawodowych: Pracownik biurowy z obsługą komputera, handlowiec, specjalista ds. sprzedaży, opiekun medyczny.

9.04.2018

W miesiącu kwietniu planowane jest rozpoczęcie staży osób skierowanych przez doradcę. Pierwsze osoby rozpoczną staż jeszcze w tym tygodniu.

08.05.2018

Przypominamy, że listy obecności ze stażów należy wysyłać do 5 dnia po zakończonym miesiącu. Listy należy wysyłać na adres biura projektu.

25.05. 2018

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi.

 

13.06.2018

Przypominamy o uzupełnianiu na bieżąco dzienników stażowych i wysłaniu i ich terminowo na koniec stażu razem z listami obecności.

9.07.2018

Przypominamy, że po zakończonym stażu należy przesłać listy obecności wraz z wnioskami urlopowymi; dziennik stażowy oraz opinię opiekuna stażu.