Aktualności

przez | 4 grudnia 2017

26.07.2018

Informujemy, że od dnia 29.07.2018 rozpoczynają się zajęcia: Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu z grupy 3. Miejsce zajęć: Chotcza-Józefów 60. Harmonogram spotkań:

1 29.07.2018 8.00 – 14.40
2 30.07.2018 8.00 – 14.40
3 31.07.2018 8.00 – 14.40
4 01.08.2018 8.00 – 14.40
5 02.08.2018 8.00 – 14.40
6 03.08.2018 8.00 – 14.40
7 06.08.2018 8.00 – 14.40
8 07.08.2018 8.00 – 14.40
9. 08.08.2018 8.00 – 14.40
10. 09.08.2018 8.00 – 14.40

25.07.2018

Informujemy, że od dnia 27.07.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla ostatniej grupy Uczestników Projektu (Radom, grupa nr 6).
Tym samym informujemy, że rekrutacja do projektu została zamknięta. Miejsce  zajęć: ul. Partyzantów 5/7, Radom.
O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

16.07.2018

Informujemy, że od dnia 20.07.2018 rozpoczynają się zajęcia: Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu z grupy 3. Miejsce zajęć: ul. Kilińskiego 10, Zwoleń. Harmonogram spotkań:

LP. DATA GODZINY
1 20.07.2018 9.00-15.40
2 23.07.2018 9.00-15.40
3 24.07.2018 9.00-15.40
4 26.07.2018 9.00-15.40
5 27.07.2018 9.00-15.40
6 30.07.2018 9.00-15.40
7 31.07.2018 9.00-15.40
8 01.08.2018 9.00-15.40
9 02.08.2018 9.00-15.40
10 06.08.2018 9.00-15.40

10.07.2018

Informujemy, że od dnia 12.07.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu z grupy 5 (Radom). Miejsce  zajęć:ul. Żeromskiego 65, Radom. O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

02.07.2018

Informujemy, że od dnia 06.07.2018 rozpoczynają się zajęcia: Warsztaty kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu z grupy 3. Miejsce odbywania zajęć: Chotcza-Józefów 60. Harmonogram spotkań:

LP. DATA GODZINY
1 06.07.2018 9.00 – 13.20
2 07.07.2018 9.00 – 13.20
3 08.07.2018 9.00 – 13.20

28.06.2018

Informujemy, że od dnia 30.06.2018 rozpoczynają się zajęcia: Warsztaty kompetencji społecznych dla Uczestników Projektu z grupy 3. Zajęcia będą odbywać się na ul.  Kościelnej 4 w Zwoleniu.. Harmonogram spotkań:

LP. DATA GODZINY
1 30.06.2018 16.00 – 20.20
2 03.07.2018 16.00 – 20.20
3 05.07.2018 16.00 – 20.20

27.06.2018

Informujemy, że od dnia 28.06.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla Uczestników Projektu z grupy 5 (Radom). Miejsce  zajęć:
ul. Żeromskiego 65, Radom. O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

26.06.2018

Informujemy, że od dnia 28.06.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu z grupy 4 (Chotcza). Miejsce odbywania zajęć: Chotcza-Józefów 60. O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

19.06.2018

Informujemy, że od dnia 22.06.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu z grupy 3 (Zwoleń). Zajęcia będą odbywać się na ul. Kościelnej 4 w Zwoleniu.
O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

18.06.2018

Informujemy, że od dnia 19.06.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla Uczestników Projektu z grupy 4 (Chotcza). Miejsce  zajęć: Chotcza-Józefów 60. O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

04.06.2018

Informujemy, że od dnia 06.06.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla Uczestników Projektu z grupy 3 (Zwoleń). Zajęcia będą odbywać się na ul. Kościelna 4 w Zwoleniu. O szczegółowym harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

01.06.2018

Informujemy, że jesteśmy w trakcie kompletowania grup szkoleniowych w miejscowości Radom. Aktualnie poszukujemy osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres mailowy: bez_barier@vision-consulting.pl lub pod numerem telefonu: 504-388-005.

31.05.2018

Informujemy, że od dnia 02.06.2018 rozpoczynają się zajęcia: Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu z grupy 2. Miejsce zajęć: Kłudzie 64, 27-320 Solec nad Wisłą. Harmonogram spotkań:

DATA GODZINY
02.06.2018 9.00-15.45
06.06.2018 9.00-15.45
08.06.2018 9.00-15.45
09.06.2018 9.00-15.45
13.06.2018 9.00-15.45
15.06.2018 9.00-15.45
16.06.2018 9.00-15.45
20.06.2018 9.00-15.45
22.06.2018 9.00-15.45
23.06.2018 9.00-15.45

 

17.05.2018

Informujemy, że od dnia 18.05.2018 rozpoczynają się zajęcia: Coaching wspierania równowagi praca-rodzina dla Uczestników Projektu z grupy 2. Zajęcia będą odbywać się na ul. Rynek 1 w Solcu nad Wisłą. Harmonogram spotkań:

DATA GODZINY
18.05.2018 9.00-13.20
21.05.2018 9.00-13.20
22.05.2018 9.00-13.20

08.05.2018

Informujemy, że od dnia 09.05.2018 rozpoczynają się zajęcia: Szkolenia zawodowe dla Uczestników Projektu z grupy 1. Miejsce zajęć: Kłudzie 64, 27-320 Solec nad Wisłą. Harmonogram spotkań:

DATA GODZINY
09.05.2018 9.00-15.45
10.05.2018 9.00-15.45
11.05.2018 9.00-15.45
12.05.2018 9.00-15.45
16.05.2018 9.00-15.45
17.05.2018 9.00-15.45
18.05.2018 9.00-15.45
19.05.2018 9.00-15.45
23.05.2018 9.00-15.45
25.05.2018 9.00-15.45

 

27.04.2018

Informujemy, że od dnia 02.05.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu z grupy 2 (Solec nad Wisłą). Zajęcia będą odbywać się na ul. Rynek 1 w Solcu nad Wisłą.
O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

23.04.2018

Informujemy, że od dnia 26.04.2018 rozpoczynają się zajęcia: Coaching wspierania równowagi praca-rodzina dla Uczestników Projektu z grupy 1 (Ciepielów). Zajęcia będą odbywać się na ul. Czachowskiego 1 w Ciepielowie. Harmonogram spotkań:

LP. DATA GODZINY
1 26.04.2018 9.00 – 13.00
2 27.04.2018 9.00 – 13.00
3 30.04.2018 9.00 – 13.00

23.04.2018

Informujemy, że od dnia 25.04.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla Uczestników Projektu z grupy 2 (Solec nad Wisłą). Zajęcia będą odbywać się na ul. Rynek 1 w Solcu nad Wisłą. O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

09.04.2018

Informujemy, że jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej w miejscowości Solec nad Wisłą. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt na: bez_barier@vision-consulting.pl lub pod numerem telefonu: 504-388-005.

 

06.04.2018
Informujemy, że od dnia 11.04.2018 rozpoczynają się zajęcia: Poradnictwo psychologiczne dla Uczestników Projektu z grupy 1 (Ciepielów). Zajęcia będą odbywać się na ul. Czachowskiego 1 w Ciepielowie. O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

19.03.2018

Informujemy, że od dnia 21.03.2018 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla Uczestników Projektu z grupy 1 (Ciepielów). Zajęcia będą odbywać się na ul. Czachowskiego 1 w Ciepielowie. O harmonogramie spotkań Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

12.03.2018

Informujemy, że jesteśmy w trakcie kompletowania grupy szkoleniowej w miejscowości Ciepielów. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt na: bez_barier@vision-consulting.pl lub pod numerem telefonu: 504-388-005.

 

05.02.2018
Informujemy, że rekrutacja do projektu została przedłużona. Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych na adres: bez_barier@vision-consulting.pl

 

08.01.2018

 

04.12.2017

Informujemy, że od dnia 01.11.2017 r. trwa rekrutacja do Projektu. Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych!