Zapytania ofertowe

przez | 21 grudnia 2017

21.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Vision Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na terenie województwa lubelskiego, w ramach realizacji projektu „Nowa akcja – Integracja” nr projektu RPLU.11.01.00-06-0034/16 ogłasza nabór ofert na doradcę zawodowego do zrealizowania USŁUGI, tj. Diagnozy potrzeb z IPD

część opisowa i ofertowa