Rozeznanie rynku

przez | 29 grudnia 2017

18.07.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy pośredników pracy , którzy przeprowadzą pośrednictwo pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku.

pośrednictwo pracy

Zespół projektu

18.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy psychologów/ psycholożek, którzy przeprowadzą poradnictwo psychologiczne. Szczegóły znajdują się w załączniku.

RR poradnictwo psychologiczne 

Zespół projektu

 

18.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Szczegóły znajdują się w załączniku.

rozeznanie rynku doradca zawodowy

Zespół projektu

 

 

 

01.03.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy psychologów/ psycholożek, którzy przeprowadzą poradnictwo psychologiczne. Szczegóły znajdują się w załączniku.

RR poradnictwo psychologiczne gr3

Zespół projektu

01.03.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Szczegóły znajdują się w załączniku.

RR Doradztwo zawodowe gr 3

Zespół projektu

 

 

19.12.2017

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy psychologów/ psycholożek, którzy przeprowadzą poradnictwo psychologiczne. Szczegóły znajdują się w załączniku.

RR poradnictwo psychologiczne

Zespół projektu

 

13.12.2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Z powrotem na rynku pracy” nr RPPM.05.06.00-22-0024/17  poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania. Szczegóły znajdują się w załączniku.

RR Doradztwo zawodowe

Zespół projektu.