DOKUMENTY REKRUTACYJNE ORAZ REGULAMIN PROJEKTU

przez | 20 kwietnia 2018

Uprzejmie informujemy, iż nabór do projektu „Twoja ścieżka sukcesu”

będzie trwał od 01.04.2018r. do 31.05.2018r. 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

  • Formularza rekrutacyjnegowraz z załącznikami:
  • Oświadczenie o statusie kandydata/tki
  • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  • Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego rodzaju wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez UE w ramach EFS
  • Formularz potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy – wersja kolor

Formularz potrzeb osób niepełnosprawnych

Formularz potrzeb osób niepełnosprawnych – wersja kolor

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego wsparcia – wersja kolor

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej – wersja kolor

Oświadczenie o statusie kandydata

Oświadczenie o statusie kandydata – wersja kolor

 

Ponadto prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu, który dostępny jest poniżej:

Regulamin projektu Twoja sciezka sukcesu

 

Dokumenty księgowe (wniosek o zwrot kosztów dojazdu oraz Oświadczenie osoby podbierającej stypendium):

Oświadczenie osób pobierających stypendium

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu