Dokumenty rekrutacyjne

przez | 29 czerwca 2018

 

Formularz zgłoszeniowy

Osw o gr docelowej

Ankieta usprawnien ON

Ankieta

Oświadczenie up o udziale w 1 projekcie

Regulamin projektu

03.08.2018

Uaktualniona wersja Formularza rekrutacyjnego

Formularz zgłoszeniowy nowe regulacje

16.08.2018

Poniżej uaktualniony Regulamin

Regulamin projektu -aktualizacja biura

1.02.2019

W związku ze zmianą adresu Biura Projektu w załączeniu uaktualniony regulamin.

Regulamin projektu -aktualizacja 01.02.2019