Dokumenty rekrutacyjne

przez | 1 sierpnia 2018

Drodzy Państwo,

pragniemy poinformować, że od dnia 2 sierpnia 2018 r. zmianie uległ formularz zgłoszeniowy, w związku z wejściem w życie tzw. „Omnibus regulation”, czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych. Uprzejmie prosimy zatem by formularz zgłoszeniowy od dnia 2 sierpnia 2018 r. wypełniać na następującym wzorze: Zaktualizowany Formularz zgłoszeniowy do projektu_Nowe horyzonty kwalifikacji.Pozostałe dokumenty rekrutacyjne pozostają bez zmian. – Zespół Projektu 

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 18.06.2018 r. zmienił się adres Biura Projektu. Serdecznie zapraszamy teraz na ul. Rynek 25 w Chmielniku.

W związku z powyższym przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji: Aktualny regulamin rekrutacji_Nowe horyzonty kwalifikacji

Szanowni Państwo,

w pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu. Wszystkie poniższe dokumenty należy wydrukować, czytelnie wypełnić, kompletnie i prawidłowo (najlepiej niebieskim długopisem) drukowanymi literami.

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji (wyłącznie do zapoznania się, nie ma potrzeby drukowania, podpisywania czy parafowania)

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia