Zapytania ofertowe

przez | 18 sierpnia 2018

09.07.2018 r.

Firma Vision Consulting Sp. z o.o na terenie województwa świętokrzyskiego, a dokładniej na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), w skład którego wchodzą: miasto Kielce, miasto i gmina Chęciny, miasto i gmina Chmielnik, miasto i gmina Daleszyce, gmina Górno, gmina Masłów, gmina Miedziana Góra, miasto i gmina Morawica, gmina Piekoszów, gmina Sitkówka-Nowiny, gmina Strawczyn i gmina Zagnańsk w ramach projektu „Nowe horyzonty kwalifikacji” nr projektu RPSW.08.04.03-26-0003/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. szkoleń językowych z języka angielskiego, zakończonych egzaminem zewnętrznym prowadzącym do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu  potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji. W związku z powyższym poszukujemy firmy zdolnej dostarczyć we wskazane miejsce na swój koszt maksymalnie po 2 komplety podręczników i ćwiczeń, tj.  podręcznik i ćwiczenia na każdy poziom (A1, A2, B1, B2) dla maksymalnie 144 Uczestników/czek Projektu (UP), tj. 240 kompletów
na poziom A (A1 – 120 kompletów; A2 – 120 kompletów) i 48 kompletów na poziom B (B1 – 24 komplety, B2 – 24 komplety). W związku z tym prosimy o wycenę ww. usługi:

Rozeznanie rynku na podręczniki do j. angielskiego_Nowe horyzonty kwalifikacji