Aktualności

By | 31 sierpnia 2018

31.08.2018r. 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w dniu wczorajszym odbyła się Komisja Rekrutacyjna, w wyniku której zostały zakwalifikowane pierwsze 24 osoby stanowiące kolejno grupę 1 oraz grupę 2. Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja nadal jest otwarta.

05.07.2018r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu “Szansa na zawodowe jutro”.

Serdecznie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, osoby bierne zawodowe lub bezrobotne niezarejestrowane w ewidencjach urzędu pracy zamieszkujące obszar województwa świętokrzyskiego. W szczególności zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, korzystające z programu POPŻ 2014-2020, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby zamieszkujące obszary poddane rewitalizacji wskazane w gminnych programach rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!