Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”

 

Celem projektu jest wyższa zdolność do ponownego zatrudnienia poprzez nabyta poprzez udział w kompleksowym wsparciu u 60 osób (min. 36 kobiet) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu, zamieszkujących na ternie województwa lubelskiego. Wsparcie skierowane jest do 60 osób (min. 36 kobiet), w tym min. 40 % uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, a także 40 % będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2016 do 30.04.2017r.

 

W projekcie założono następujące formy wsparcia:

 

 • • INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE I IPD

 •  

 • Uczestnicy zostaną objęci formami wsparcia dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, w tym sporządzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD). Spotkania z doradcą zawodowym zdiagnozują potrzeby uczestników, ukierunkują jego rozwój oraz określą predyspozycję do podjęcia odpowiednich szkoleń.

   

 • • SZKOLENIA ZAWODOWE

 •  

 • 1. organizator obsługi sprzedaży internetowej (II gr x 10 osób)

 • 2. spedytor (II gr x 10 osób)

 • 3. pracownik kancelaryjny z elementami grafiki komputerowej (II gr x 10 osób)

 •  

 • Szkolenia kończące się uzyskaniem certyfikatu zewnętrznym podwyższą/dostosują kwalifikacje niezbędne na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osobie, której udzielane jest wsparcie.

   

 • • STAŻ ZAWODOWY

 •  

 • Udział w 3 miesięcznym stażu zapewni uczestnikowi projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez pracodawców. Program stażu zostanie opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

   

 • • POŚREDNICTWO PRACY

 •  

 • Spotkania z pośrednikiem pracy wskażą uczestnikowi projekt miejsce na rynku pracy, zidentyfikują odpowiednie oferty pracy, przygotują do rozmowy kwalifikacyjnej i ułatwią przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. W przypadku osób 50+ położony będzie nacisk na komputerową umiejętność edycji dokumentów aplikacyjnych. UP zostanie przygotowany do samodzielnej aktywności na rynku pracy.

   

  Wartość projektu: 1 476 374,40 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 254 918,24 zł


   

  Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

   

  • • Profesjonalną kadrę wykładowców
  •  

  • • Materiały szkoleniowe
  •  

  • • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu
  •  

  • • Stypendia szkoleniowe
  •  

  • • Stypendia stażowe
  •  

  • • Zwrot kosztu dojazdu
  •  

  • • Catering podczas szkolenia
  •  

   Głównymi rezultatami, osiągniętymi dzięki realizacji projektu będą:

    

  • Min. 55 % tj. 33 osoby podejmą zatrudnienie w okresie min. 3 miesięcy
  • Min. 80% tj. 48 osób uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu
   1.  

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

     

    

    

   KONTAKT:
   Biuro projektu : VISION CONSULTING Sp. z o.o

  • Telefon : 572-720-526
  • e-mail : aktywizacja.zawodowa@vision-consulting.pl
  • strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

  • mapadotacji.gov.pl

   www.funduszeeuropejskie.gov.pl