Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„CZAS NA ZMIANY – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego”

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 72 osób (z czego min. 43 kobiet), w tym 60 pracowników (z czego min. 36 kobiet) przedsiębiorstw zagrożonych utratą zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia oraz nie więcej niż 12 osób (z czego min. 8 kobiet) zwolnionych w krótkim terminie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.Uczestnikami Projektu (UP) mogą być wyłącznie pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jej organ na terenie województwa lubuskiego, zatrudnieni na terenie województwa lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu cywilnego na obszarze województwa lubuskiego.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:


1) Doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem lub aktualizacją IPD
(6 godz. na osobę, tj. średnio 3 spotkania indywidualne po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
2) Pośrednictwo pracy
(16 godz. na osobę, tj. 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 12 osób)
3) Poradnictwo psychologiczne
(16 godz. na osobę, tj. średnio 8 spotkań indywidualnych po 2 godz. zegarowe, dla 72 osób)
4) Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, zakończone certyfikacją zewnętrzną
(śr. 60 godz. na grupę, tj. 7 spotkań grupowych po śr. 8 godz. lekcyjnych, dla 72 osób)
5) 3-miesięczne staże zawodowe
(przeznaczone dla 12 osób  zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

 

Uczestnikom/czkom projektu zapewniamy:


- Stypendium szkoleniowe oraz stażowe;

- Zwrot kosztów dojazdu;

- Catering oraz przerwę kawową podczas szkoleń;

- Certyfikat;

- Wykwalifikowaną kadrę trenerów.Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:


Osoby o niskich kwalifikacjach;

Osoby powyżej 50 roku życia;

Osoby zagrożone utratą zatrudnienia;

Osoby będące w okresie wypowiedzenia;

Kobiety;

Osoby niepełnosprawne.


Planowane rezultaty projektu:

 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 44 os.

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 36 os.

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 30.06.2018 r.
Wartość dofinansowania projektu:
507 620, 62 PLN
Wkład funduszy europejskich:
454 186, 87 PLN

 

 

 

 

 


mapadotacji.gov.pl