Kierunek PRACA!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Projekcie Kierunek PRACA!

Celem projektu “Kierunek PRACA!” jest wzrost potencjału zatrudnieniowego poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności oraz podniesienie aktywności edukacyjno-zawodowej u 150 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym minimum 50% stanowić będą rodzice chcący powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem poprzez skorzystanie ze zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki pomocy w okresie od 01.12.2015r. do 31.03.2017r.

W projekcie założono 8 instrumentów wsparcia (spośród których zindywidualizowana ścieżka pomocy dla każdego uczestnika obejmie 2 obligatoryjne elementy wsparcia i min. 2 fakultatywne, wybierane w zależności od potrzeb i możliwości osób, którym udzielane jest wsparcie), tj.:

Obligatoryjne: -Identyfikacja potrzeb z Indywidualnym Planem Działania,
-Pośrednictwo pracy.

Fakultatywne: Szkolenie zawodowe,

  • Staże zawodowe,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Warsztaty kompetencji miękkich,
  • Bony na zasiedlenie,
  • Coaching (innowacyjne narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet-NASZK).

Głównym rezultatem, osiągniętym dzięki realizacji projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum 75 osób po zakończonym udziale w projekcie.

Wartość projektu: 2 014 604,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 851 220,07 zł

18.01.2016.

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

• Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru Doradców zawodowych, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradców zawodowych

• Zapytanie ofertowe nr a z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru Pośredników pracy, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na pośredników pracy

• Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 18.01.2016 r. dotyczy wyboru sal, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

19.02.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. szkolenia służącego nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych oraz egzaminów zakończonych certyfikatem VCC lub równoważnym.
Zapytanie z częścią ofertową na szkolenia zawodowe

11.03.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. COCHINGU- NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK).
Zapytanie z częścią ofertową na coaching

21.03.2016r.

• Szanowny Państwo, Z przyjemnością informujemy, że pierwszy Uczestnik Projektu „Kierunek PRACA!” rozpoczął staż zawodowy. Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki!

04.04.2016r.
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

•Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 04.04.2016r. dotyczy wyboru psychologa, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na psychologa

•Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 04.04.2016r. dotyczy wyboru sal, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

08.04.2016r.
Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi:

•Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 08.04.2016r. dotyczy wyboru doradców zawodowych, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradców zawodowych

•Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 08.04.2016r. dotyczy wyboru sal,
w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na wynajem sal szkoleniowych

11.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru pośredników pracy, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na pośredników pracy

27.04.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru psychologa, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na psychologa

27.06.2016r.

• Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru doradcy zawodowego, w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15
Zapytanie z częścią ofertową na doradcę zawodowego  

KONTAKT Biuro Projektu: Vision Consulting Sp. z o.o.
Adres: ul. Krakowska 25,
33-100 Tarnów Tel.: 502 227 779
kierunekpraca@vision-consulting.pl

mapadotacji.gov.pl

funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapytanie ofertowe – coaching

Zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2017 r. – szkolenie zawodowe

Zapytania ofertowe z dnia 07.10.2016

Harmonogram Pośrednictwa Pracy w miejscowościach: Nowy Sącz, Nowy Targ, Kraków, Tarnów (III tura)

Dokumenty rekrutacyjne

28. Harmonogramy Identyfikacji potrzeb z IPD w miejscowościach: Nowy Sącz, Nowy Targ, Kraków (III tura).

27. Harmonogram Warsztatów kompetencji miękkich.

26. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 27.06.2016r.

25. Harmonogram szkolenia „Praca biurowa z elementami księgowości” III tura: Kraków, Nowy Sącz

24. Harmonogram zajęć „Coaching-narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet” (NASZK)

23. Harmonogramy Pośrednictwa Pracy w miejscowościach: Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka Zdrój, Wadowice, Tarnów, Myślenice, Kraków, Olkusz, Oświęcim (II tura)

22. Harmonogram Wsparcia Psychologiczne

21. Harmonogram staży

20. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016r.

19. Harmonogramy Identyfikacji potrzeb z IPD w miejscowościach: Kraków, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka Zdrój, Wadowice, Olkusz, Tarnów (II tura)

18. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 11.04.2016r.

17. Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych z dnia 08.04.2016r.

16. Harmonogram egzaminów zakończonych certyfikatem VCC „Technik sprzedaży wraz z obsługą klienta”.

15. Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych z dnia 04.04.2016r.

14. Harmonogram zajęć „Coaching-narzędzie aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet (NASZK) I tura (Tarnów, Nowy Sącz, Kraków Oświęcim)

13. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dot. coachingu z dnia 11.03.2016r.

12. Harmonogram szkolenia „Techniki sprzedaży wraz z obsługą klienta” I tura: Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz, Tarnów

11. Rozeznanie w sprawie ceny- catering w miejscowościach: Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz, Tarnów

10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH Kierunek PRACA!

9. Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem