Projekt „Moja firma – mój sukces!”


Celem projektu jest wyższa przedsiębiorczość i zdolność samozatrudnienia u 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn), powyżej 30 roku życia planujących rozpocząć działalność gospodarczą, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo należących do znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  grup:1. osoby z niepełnosprawnościami

2. kobiety  (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka)

3. osoby w wieku powyżej 50 +

4. osoby o niskich kwalifikacjach

5. osoby długotrwale bezrobotne

6. osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) w województwie śląskim, na terenie Subregionu Zachodniego.
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego
(wyłącznie powiatów: raciborskiego, rybnickiego, Żory, wodzisławskiego, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik)


Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:


• wsparcie szkoleniowo – doradcze : szkolenie grupowe;

• wsparcie szkoleniowo  doradcze – indywidualne;

• bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej


wsparcie pomostowe:

- finansowe
- w postaci usług szkoleniowo – doradczych


Wartość projektu: 2 303 209,88 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 957 728,40 PLN
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r.-31.12.2018 r.

 


 

Kontakt:
„Moja firma – mój sukces!”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: mojafirmamojsukces@vision-consulting.pl
tel: +48 699 670 274
mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl