Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie


Nowe horyzonty kwalifikacji”nr projektu RPSW.08.04.03-26-0003/17Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji językowych oraz kompetencji i/lub kwalifikacji cyfrowych u 144 osób (z czego min. 86 kobiet), które uczą się, pracują lub zamieszkują
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego na obszarze Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez realizację szkoleń z języka angielskiego oraz szkoleń w zakresie TIK, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.W skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF), wchodzą:
miasto Kielce, miasto i gmina Chęciny, miasto i gmina Chmielnik, miasto i gmina Daleszyce,
gmina Górno, gmina Masłów, gmina Miedziana Góra, miasto i gmina Morawica, gmina Piekoszów, gmina Sitkówka-Nowiny, gmina Strawczyn i gmina Zagnańsk.
Zadania zaplanowane w ramach projektu:

- szkolenia z zakresu języka angielskiego prowadzące do uzyskania kwalifikacji językowych

- szkolenia z zakresu TIK prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub zdobycia i poprawy kompetencji cyfrowychUczestnikom/czkom projektu zapewniamy:

- wykwalifikowaną kadrę trenerów i lektorów

- certyfikaty

- podręczniki językowe

- materiały na pendriveDo udziału w projekcie zapraszamy szczególnie osoby:

- w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach;

- wieku 50 lat i więcej;

- osoby z niepełnosprawnością;Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.08.2019

Wartość dofinansowania projektu: 957 785, 40 PLN

Wkład funduszy europejskich: 814 117, 59 PLNW razie pytań zachęcamy do kontaktu:

e-mail: nowehoryzontykwalifikacji@vision-consulting.pl
tel. 699 670 271 / 699 670 267
www: vision-consulting.pl/nowe-horyzonty-kwalifikacji


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl