Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

 

„Od bierności do aktywności!”

 

Do projektu zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osób bezrobotnych dla których zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony trzeci profil pomocy (w odniesieniu do osób sprofilowanych w PUP), w tym w szczególności osób korzystających z PO PŻ oraz osób niepełnosprawnych. Osoby te zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze ŁOM, tj.: m. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wsch., pabianicki oraz zgierski.

 

Główne działania przewidziane w projekcie:

  • -Identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów
  • -Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
  • -Szkolenie zawodowe
  • -Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych
  • -Staż zawodowy – 6 miesięcy
  • -Pośrednictwo pracy

 

Dodatkowo zapewniamy:

  • -Stypendium szkoleniowe
  • -Stypendium stażowe (1850 zł netto)
  • -Catering na zajęciach grupowych

 

 

KONTAKT:
Biuro projektu:
ul. Piłsudskiego 7
95-200 Pabianice
tel.: +48 512 036 230
e-mail: od-biernosci-do-aktywnosci@vision-consulting.pl


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl