Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Włącz swój potencjał zawodowy”

Nr projektu RPMA.09.01.00-14-9661/17
Okres realizacji projektu: 31.08.2018r. – 31.05.2019r.


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego(w rozumieniu kodeksu cywilnego). W tym osób z niepełnosprawnościami, a także doświadczających  wielokrotnego wykluczenia.

Głównym celem projektu jest podwyższenie aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia wśród 72 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniających kryteria grupy docelowej.


DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY

• Osoby korzystające z PO PŻ

• Osoby z niepełnosprawnościami

• Osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy

• Osoby bierne zawodowo

ZAPEWNIAMY

• Szkolenie zawodowe

• Materiały szkoleniowe

• Catering i przerwę kawową podczas spotkań grupowych

• Profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doświadczonego doradcy zawodowego i pośrednika pracy

• STYPENDIUM SZKOLENIOWE

• 3-miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

• Możliwość zwrotu kosztów dojazdu

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników projektu

Trening umiejętności społecznych

Kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo Pracy

Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji potwierdzone Certyfikatem

3-miesięczny staż zawodowyCałkowita wartość projektu: 998 622,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 798 897,60 PLN


http://vision-consulting.pl/wlacz-swoj-potencjal-zawodowy/ 

 

 

 

KONTAKT:
Telefon: +48 669 670 268
e-mail: wlacz_swoj_potencjal_zawodowy@vision-consulting.pl
strona : www.vision-consulting.pl/
 

 

 


mapadotacji.gov.pl