Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Wszyscy razem – mamy nowe możliwości”

 

Celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia poprzez nabycie kwalifikacji, kompetencji i umiejętności u 72 osób (min. 60% kobiet) zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracujących lub uczących się, w szczególności pracowników i byłych pracowników spółek węglowych i przedsiębiorstw z nimi powiązanych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.:

 

Okres realizacji projektu: od 01.06.2016 do 31.03.2017r.

 

W ramach wsparcia oferujemy wszystkim uczestnikom :

 

 • • Bezpłatne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne,

 •  

 • • Ciekawe szkolenia zawodowe do wyboru :

 •  

 • - Monter instalacji fotowoltanicznych

 • - Instalator pomp ciepła

 • - Pracownik call center

 •  

 • • Staże oraz stypendium stażowe + zwrot kosztów dojazdu

 •  

 • • Pośrednictwo pracy

 •  

  Wartość projektu: 999 191,52 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 849 312,79 zł


   

  Na szkoleniu zawodowym zapewniamy:

   

  • • Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności,
  •  

  • • Bezpłatne materiały szkoleniowe,
  •  

  • • Zwrot kosztów dojazdu,
  •  

  • • Profesjonalną kadrę trenerską,
  •  

  • • Catering
  •  

   Osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do projektu w oparciu o rozmowę telefoniczną !
    

   Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, priorytet VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy i ma na celu zwiększenie zdolności zatrudnieniowej oraz uzyskanie nowych kwalifikacji osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z terenu województwa śląskiego.

    

    

    

   KONTAKT:
   Biuro projektu : VISION CONSULTING Sp. z o.o

  • Adres : ul. Wolności 11, 43-440 Goleszów
  • Telefon : 572-720-525
  • e-mail : nowemozliwosci@vision-consulting.pl
  • strona : www.vision-consulting.pl; zakładka NOWE PROJEKTY

  • mapadotacji.gov.pl

   www.funduszeeuropejskie.gov.pl