Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Z powrotem na rynku pracy”

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do ponownego zatrudnienia 60 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy od przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego, należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym (niskimi kwalifikacjami) (min. 6 os.), kobiety (36 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.3 os.), osoby z niepełnosprawnością (min.3 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego.

 

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

DORADZRWO ZAWODOWE: Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja  od 11.2017 r. do 12.2017 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: Poradnictwo psychologiczne (spotkania indywidualne) 4 h na osobę, 2 spotkania indywidualne po 2 h, dla 60 osób/ realizacja  od 12.2017 r. do 03.2018 r.

POŚREDNICTWO PRACY: Pośrednictwo pracy połączone z nauką aktywnego poszukiwania pracy 6 h na osobę, 3 spotkania indywidualne po 2 h dla 60 UP, realizacja  od 12.2017 r. do 05.2018 r

SZKOLENIA ZAWODOWE: Szkolenie zawodowe zakończone certyfikacją 80 h dydaktycznych na grupę (5 grup /12 osób), 10 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 60 osób / realizacja  od 12.2017 r. do 02.2018 r.

SZKOLENIA KOMPUTEROWE: Szkolenie komputerowe zakończone certyfikacją 48 h dydaktycznych na grupę ( 2 grupy / 12 osób), 6 spotkań grupowych po średnio 8 h dla 24 osób / realizacja od 12.2017 r. do 02.2018 r.

STAŻ ZAWODOWY:3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY(8h dziennie, 40h tygodniowo) lub (7h dziennie, 35h tygodniowo w przypadku osób niepełnosprawnych), dla 80 osób/ realizacja od 02.2018 r. do 05.2018 r.

 

 

UCZESTNIKOM DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

• wykwalifikowana kadrę trenerską

• materiały szkoleniowe

• zwrot kosztów dojazdu

• stypendium szkoleniowe

• catering podczas szkolenia

 

Zapraszamy :

• Osoby o niskich kwalifikacjach;

• Osoby powyżej 50 roku życia;

• Osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu

• Kobiety;

• Osoby z niepełnosprawnością;

 Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 31.05.2018 r.
Wartość projektu: 865 721,10 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 822 435,04 PLN

 

KONTAKT:
„Z powrotem na rynku pracy”
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: zpowrotemnarynkupracy@vision-consulting.pl
tel.: 699 670 270
Biuro projektu:
ul. Ogrody Nanickie 12, 84-200 Wejherowo


 

 

 


mapadotacji.gov.pl