Firma VISION CONSULTING Sp. z o.o zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

„Zielone światło dla bezrobotnych”

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU to podniesiona zdolność do podjęcia zatrudnienia u min 90% z 60 (36 K/24 M) osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego (zgod. z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego znajdujących się e szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50+, długotrwale bezrobotni, osoby z niskimi kwalifikacjami, w tym osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: 60 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych (48 osób) i biernych (12 osób) od 30 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego (zgod. z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 

- minimum 36 Kobiet,

- minimum 30 osób z niskimi kwalifikacjami (max.poziom ISCED 3 włącznie),

- minimum 30 osób w wieku po 50 roku życia,

- minimum 6 osób z niepełnosprawnościami,

- minimum 6 osób długotrwale bezrobotnych,

- minimum 24 osoby zamieszkujące tereny wiejskie.


GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:


• Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.


• Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami.


• Warsztaty z zakresu umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy.


• Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem zewnętrznym Vocational Competence Certificate w zakresie branż, wtórnych wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”:


- Szkolenie „Monter instalacji fotowoltaicznych” .


- Szkolenie „Monter ociepleń budynków” .


- Szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych” .


- Szkolenie „Sortowacz odpadów”.


• Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania środków na technologie przyjazne środowisku”.

• Staż zawodowy (okres trwania: 3 miesiące) w zakresie branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.

 

Okres realizacji projektu: 01.02.2017r. – 30.11.2017r.
Każdy z Uczestników Projektu otrzyma stypendium stażowe.


Wkład Funduszy Europejskich: 840 759,22 zł


 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

KONTAKT:
„Zielone światło dla bezrobotnych”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: zieloneswiatlo@vision-consulting.pl
tel.: +48 514-300-667


mapadotacji.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl