10. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH Kierunek PRACA!

przez | 3 marca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych. Uczestnicy Projektu uczestniczący w szkoleniu służącym nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych oraz stażu zobowiązani są do zapoznania się z w/w regulaminem.

Regulamin stypendium Kierunek PRACA

Zał.1 Oświadczenie do stypendium Kierunek PRACA