17. Pytania i odpowiedzi do zapytań ofertowych z dnia 08.04.2016r.

przez | 13 kwietnia 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  doradców zawodowych z dnia 08.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Proszę o przesłanie w formie edytowalnej  specyfikacji dot.  „PROCEDURA WYBORU – DORADCY ZAWODOWI w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr projektu POWR.01.02.02-12-0026/15  z dnia 08.04.2016.
Odpowiedź:
W załączniku zamieszczamy wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa-do pobrania
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  wynajem sal szkoleniowych z dnia 08.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.
Pytanie 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie w wersji edytowalnej Word załączników  do PROCEDURY WYBORU – najem sali.

Odpowiedź:

W załączniku zamieszczamy wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa-do pobrania