18. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 11.04.2016r.

przez | 18 kwietnia 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  pośredników pracy z dnia 11.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie w wersji edytowalnej Word załączników  do PROCEDURY WYBORU – POŚREDNICY PRACY

Odpowiedź:

W załączniku zamieszczamy wersję edytowalną części ofertowej. część ofertowa-do pobrania