20. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 27.04.2016r.

przez | 5 maja 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  psychologa z dnia 27.04.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

Bardzo proszę o przesłanie wersji edytowalnych dokumentacji przetargowej dot. Zapytania Ofertowego (psycholog).

Odpowiedź:

W załączniku zamieszczamy wersję edytowalną. część ofertowa