21. Harmonogram staży

przez | 20 maja 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy informację o stażach Uczestników Projektu.

Harmonogram staży

harmonogram-wsparcia-staże