przez | 16 czerwca 2016

12.02.2016 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż od dnia 29 lutego 2016r. zostanie udostępniony regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym na stronie internetowej  projektu: www.vision-consulting.pl/twoja-firma/ oraz będzie dostępny w Biurze Projektu „Twoja firma”.  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie Formularza rekrutacyjnego do Projektu na wzorze, będącym załącznikiem nr 1 do Regulaminu projektu i dostarczenie go w terminie od 29 lutego 2016r. do 25 marca 2016r. wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi wymienionymi w § 5 Regulaminu Rekrutacji  do Biura Projektu: osobiście bądź za pośrednictwem poczty/kuriera: Biuro Projektu “Twoja firma” Koćmierzów 2, 27-650 Samborzec.