26. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego z dnia 27.06.2016r.

przez | 1 lipca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego na  doradcę zawodowego z dnia 27.06.2016r. w ramach projektu „Kierunek PRACA!” nr POWR.01.02.02-12-0026/15.

Pytanie 1.

W związku z zapytaniem ofertowym dot. wyboru doradcy zawodowego zwracam się z prośbą o przesłanie załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

w załączniku zamieszczamy część ofertową. część ofertowa