Oferowane wsparcie

przez | 16 lutego 2017

W ramach projektu uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP). Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych z Doradcą Zawodowym: 60 osób x średnio 2 spotkania po średnio 3 godziny (godziny zegarowe), oraz 60 osób x średnio 1 spotkanie średnio jeden raz w tygodniu. W ramach Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia dla każdego z Uczestników Projektu zostanie dokonana Diagnoza potrzeb (3 h zegarowe), zostanie przedstawiony Indywidualny Plan Działania (3 godziny zegarowe), oraz zostanie dokonana Akceptacja IPD przez badanego oraz nastąpi podsumowanie spotkań (2 godziny zegarowe), maksymalnie 20% Uczestników Projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu. 100% Uczestników (tj. 60 osób) otrzyma materiały szkoleniowe. Planowany okres realizacji: luty – czerwiec 2017 rok.
  1. Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP). Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań indywidualnych z Pośrednikiem Pracy: 60 osób x średnio 4 spotkania po średnio 2 godziny (godziny zegarowe) średnio 1 raz w miesiącu. W ramach wsparcia dla każdego z Uczestników Projektu zostanie dokonany wybór zawodu zgodnego z Jego kwalifikacjami i kompetencjami.. Maksymalnie 20% Uczestników Projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu. 100% Uczestników (tj. 60 osób) otrzyma materiały szkoleniowe. Planowany okres realizacji: marzec – listopad 2017 rok.
  2. Warsztaty z zakresu umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP). Zajęcia odbywać się będą w formie spotkań/warsztatów grupowych (5 grup x średnio 12 osób/1 grupę) z Doradcą Zawodowym: 5 grup x średnio 6 spotkań po średnio 4 godziny (godziny zegarowe) średnio 1 razy w tygodniu. W ramach wsparcia każdy z Uczestników Projektu nabędzie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy. Maksymalnie 20% Uczestników Projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu. 100% Uczestników (tj. 60 osób) otrzyma materiały szkoleniowe. Planowany okres realizacji: marzec – lipiec 2017 rok.
  3. Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem zewnętrznym Vocational Competence Certificate w zakresie branż, wtórnych wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy”. Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP). Każdy z bezrobotnych UP, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, otrzyma stypendium szkoleniowe. Maksymalnie 20% Uczestników Projektu otrzyma dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu. Planowany okres realizacji: marzec – sierpień 2017 rok.
  • Szkolenie „Monter instalacji fotowoltaicznych”
  • Szkolenie „Monter ociepleń budynków”
  • Szkolenie „Pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych”
  • Szkolenie „Sortowacz odpadów”
  • Szkolenie „Specjalista ds. pozyskiwania środków na technologie przyjazne środowisku”
  1. Staż zawodowy (okres trwania: 3 miesiące) w zakresie branż, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” Wsparciem tym zostanie objętych 100% Uczestników Projektu (maksymalnie 60 UP).  Każdy z UP, otrzyma stypendium stażowe. Wnioskodawca pokryje koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW wszystkich UP. Okres trwania: 3 miesiące. Planowany okres realizacji: maj – listopad 2017 rok.