Zapytanie ofertowe z dnia 21.02.2017 r. – szkolenie zawodowe

przez | 20 lutego 2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

21.02.2017r.

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. szkolenia służącego nabyciu/podwyższeniu kwalifikacji zawodowych oraz egzaminów zakończonych certyfikatem VCC lub równoważnym.

Zapytanie z  częścią ofertową

 

Pytania i odpowiedzi do procedury z dnia 21.02.2017 r.:

24.02.2017 r.
Pytanie:

Szanowni Państwo,
czy mógłbym poprosić o przesłanie zapytania ofertowego w wersji
otwartej (rozszerzenie docx) celem przygotowania oferty. W tej chwili
na stronie internetowej widnieje tylko wersja zamknięta (pdf)
Odpowiedź:

Dzień dobry,
Zgodnie z prośbą w załączeniu przesyłamy część ofertową zapytania w wersji edytowalnej.