Zapytanie ofertowe – coaching

przez | 27 lutego 2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

01.03.2017

Firma Vision Consulting Sp. z.o.o. zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy do zrealizowania usługi, tj. COACHINGU – NARZĘDZIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ KOBIET (NASZK).

Zapytanie z częścią ofertową na coaching