Aktualności

przez | 23 marca 2017

16.05.2018

Informujemy, że  zostały podpisane  już pierwsze  trójstronne umowy stażowe.  Uczestnicy na stażu zdobędą potrzebne na rynku pracy doświadczenie zawodowe. Przypominamy, że na stażu wypłacane jest stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

05.05.2018

Szanowni Państwo,

Uczestnikom/-czkom projektu, którzy ukończyli szkolenie w grupie  I i II serdecznie gratulujemy. Uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i niebawem rozpoczną staże aby zdobytą wiedzę mogli wykorzystać w praktyce.

23.04.2018

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Rekrutacja została przedłużona  do końca maja.

04.04.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że  dla dwóch II grup w kwietniu odbędą się szkolenia zawodowe:

  • gr II – „Szkolenie techniki sprzedaży”- 05.04 do 14.04.2018- ul. Mickiewicza 26/2 Słupsk
  • gr I – „Pracownik obsługi biurowej”- 11/04 do 20.04.2018 – u; Hutnicza 3, p/ 505 Gdynia

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium  szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną. materiały szkoleniowe.

Podczas zajęć Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie ( przerwa kawowa i obiadowa). Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia i systematyczne uzupełnianie listy obecności.

 

19.03.2018 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zajęcia dla II grupy szkoleniowej  z Warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy  rozpoczną się 21.03.2018

17.03.2018

Przypominamy, że Uczestnikom Projektu przysługuje  zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie stosownego wniosku.

 

16.03.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że grupa II rozpocznie zajęcia z Poradnictwa  psychologicznego 20.03.2018. Zajęcia przeprowadzi doświadczony psycholog p. Olga Kozyra. 

09.03.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  w dniach 17.03-22.03.2018  dla II grupy odbędzie się Poradnictwo zawodowe grupowe. Zajęcia odbędą się  na ul. Mickiewicza 26 w Słupsku.

 

09.03.2018

Informujemy, że rekrutacja do Projektu nadal trwa.  Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z naszej strony internetowej. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 699670276.

 

08.03.2018

Informujemy, że dla pierwszej grupy szkoleniowej w  dniach 12.03- 16.03 odbędą się Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

07.03.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że  od 10.03.2018 rozpocznie zajęcia druga grupa szkoleniowa. Pierwszą formą wsparcia  jest Poradnictwo zawodowe indywidualnego – stworzenie IPD. Zajęcia poprowadzi doświadczony doradca  zawodowy p. Weronika Chrzanowska.

 

20.02.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 23.02.2018 r.  dla I grupy rusza poradnictwo psychologiczne.  Będzie on realizowane w  wymiarze 6 h na Uczestnika Projektu, 3 spotkania indywidualne po 2 h. Wsparcie skierowane wyłącznie do kobiet, osób z niepełnosprawnościami i os. 50 +.  Zajęcia będą polegały na pracy nad podnoszeniem samooceny oraz rozwiązywaniem bieżących problemów i specyficznych trudności – omawiane będą problemy psycholgiczno/ emocjonalne związane z sytuacją   życiową i podejmowaniem próby zmiany; Wzmocnione zostaną umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

13.02.2018

Uczestników Projektu, którzy ukończyli zajęcia Poradnictwa zawodowego indywidualnego – stworzenie IPD zapraszamy na kolejną formę wparcia jaką będzie Poradnictwo zawodowe – grupowe. W ramach zajęć doradca zawodowy zaplanuje rozwój kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji   i kwalifikacji zawodowych- rozwinie umiejętności podejmowania decyzji zw. z planowaniem kariery .Wymienione zostaną  doświadczenia w poszukiwaniu pracy. Doradca zawodowy  określi predyspozycje zawodowe. Zajęcia rozpoczną się 13.02.2018 i potrwają do 19.02.2018 r.

12.02.2018

Informujemy, że pierwszych 10 UP  ukończyło zajęcia z Poradnictwa zawodowego indywidualnego – stworzenie IPD. Podczas zajęć została przeprowadzona identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowane możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja   stopnia oddalenia od rynku pracy, doradca przedstawił możliwości   rozwoju i pomógł w wyborze odpowiednich szkoleń zawodowych.

02.02.2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.02.2018r.   na ul. Hutniczej 3, pok. 505 w Gdyni rozpoczną się zajęcia z Poradnictwa zawodowego indywidualnego – stworzenie IPD dla pierwszych 10 Uczestników/-cxzek Projektu. Zajęcia przeprowadzi doświadczony doradca zawodowy p. Monika Bergier. Harmonogram zajęć zostanie wysłany do Uczestników mailowo lub zostaną  poinformowani telefonicznie.

 

18.01.2018

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu informujemy, że nabór Uczestników nadal trwa.   Gwarantujemy kompleksowy program wsparcia, który przyczyni się do zwiększenia Państwa szans na rynku pracy. Zapraszamy!

20.12.2017

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu zaangażowanym w realizację Projektu „Twoja szansa na sukces!” pragniemy złożyć najlepsze życzenia. Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych i pełnych nadziei dni w nadchodzącym roku życzy Zespół Projektu.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do Projektu nadal trwa. Na naszej podstronie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje i dokumenty do wypełnienia.

19.12.2017

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w naszym projekcie jest przewidziane płatne szkolenie oraz 3 miesięczny staż dla każdego Uczestnika/-czki Projektu.  Wzięcie udziału w projekcie pozwoli Państwu nabyć nowe kompetencje i doświadczenie. Zachęcamy do aplikowania.

 

 

 24.11.2017

Informujemy, iż  biuro projektu zostało przeniesione  na ul. Ogrody Nanickie 12, 84-200 Wejherowo. Zapraszamy do nowego biura gdzie  odpowiemy na Państwa pytania dotyczące Projektu oraz pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

 

20.11.2017

Szanowni Państwo.

Nadal mamy wolne miejsca w projekcie. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem. Zapewniamy profesjonalną kadrę, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz staże, materiały edukacyjne oraz stypendium szkoleniowe i stażowe.

 13.10.2017

Zapraszamy do obejrzenia plakatu  projektu „Twoja szansa na sukces!”

 

 

10.10.2017

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Twoja szansa na sukces!” dzięki któremu zdobędą Państwo dodatkowe kwalifikacje niezbędne w przyszłej pracy! Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin Projektu dostępne są na stronie internetowej w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona!

 

 

27.09.2017

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu „Twoja szansa na sukces!” oraz pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi. Wymienione dokumenty są dostępne w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Rekrutacja do projektu trwa od 1 września 2017. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

 

20.09.2017

Szanowni Państwo,

zapraszamy chętnych do udziału w  projekcie „Twoja szansa na sukces!”.    W  jego ramach nabędą Państwo kwalifikacje zawodowe,  dzięki którym zdecydowanie wzrosną Państwa  możliwość znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Wsparcie realizowane jest  w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębiona analizę umiejętności, predyspozycji  i problemów zawodowych   indywidualnie dla każdego   z Uczestników .

Zaznaczamy, iż projekt jest  dla Państwa całkowicie bezpłatny, co więcej zapewniamy  stypendium szkoleniowe oraz stażowe, catering (przerwa kawowa i obiadowa), materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Jesteś rodzicem lub  opiekunem? Dajemy Ci  również możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.  Decydując się na udział w projekcie mogą Państwo tylko zyskać. Daj sobie szanse na sukces!!!

 

 Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres wsparcia, który zostanie przeprowadzony w ramach projektu:

 

1. Doradztwo zawodowe ( w tym IPD):

 Poradnictwo zawodowe indywidualne stworzenie Indywidualnego Planu Działania – 6 h na Uczestnika Projektu, (3 spotkania indywidualne po 2 h).

Zostanie przeprowadzona identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja   stopnia oddalenia od rynku pracy, doradca przedstawi możliwości   indtrozwoju i pomoże w wyborze odpowiednich szkoleń zawodowych,

Poradnictwo zawodowe grupowe  8h na grupę (10 Uczestników Projektu) , 4 spotkania grupowe po 2 h

Przeprowadzone zostanie planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji   i kwalifikacji zawodowych- rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji zw. z planowaniem kariery – wymiana  doświadczeń w poszukiwaniu pracy – określenie predyspozycji zawodowych.

2.  Wsparcie psychologiczno-doradcze:

Poradnictwo Psychologiczne 6 h na Uczestnika Projektu, 3 spotkania indywidualne po 2 h. Wsparcie skierowane wyłącznie do kobiet, osób z niepełnosprawnościami i os. 50 +

Praca nad podnoszeniem samooceny oraz rozwiązywaniem bieżących problemów i specyficznych trudności – omawiane będą problemy psycholgiczno/ emocjonalne związane z sytuacją   życiową i podejmowaniem próby zmiany; wzmocnienie umiejętności aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 10 h na grupę, 5 spotkań grupowych po 2 h.

Identyfikacja mocnych i słabych stron, znajomość zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej; stworzenie własnej oferty pracy; analiza lokalnego rynku pracy; autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą (telefoniczna oraz osobista); najczęściej zadawane pytania pojawiające się podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( omówienie pytań)

3.  Przeprowadzenie szkoleń zawodowych

Szkolenia Zawodowe: 80 h  na grupę (10 spotkań grupowych po śr. 8 h.)

Szkolenia będą wybrane na etapie Doradztwa zawodowego i tworzenia Indywidualnego Planu Działania zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami  i potencjałem Uczestników Projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Efektem szkolenia  będzie nabycie przez uczestnika Projektu  kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe (531,95 zł) . Dla potrzebujących  rodziców/opiekunów zostanie zapewniony zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną

4.  Staż zawodowy- 40 h tygodniowo , 8 h dziennie (osoby z niepełnosprawnościami 7 h /tydzień, 35h/m-c)

Staż zawodowy trwa  3 miesiące. Staż będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb Uczestnika Projektu  oraz uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Staż daje możliwość zdobycia doświadczenia  zawodowego i będzie się odbywał w oparciu o program stażu.  Program będzie ustalany indywidualnie dla każdego stażysty i uwzględniał predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz kwalifikacje zawodowe uczestnika stażu. Stażysta będzie wykonywał swoje  obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu . Po zakończeniu stażu  uczestnicy Projektu otrzymają opinie i zaświadczenie o odbyciu stażu. W okresie odbywania stażu  stażyście przysługuje  stypendium stażowe (997,40 z/m-c) i ubezpieczenie.

5. Zadanie piąte pośrednictwo pracy 4 h na Uczestnika Projektu, (2 spotkania po 2 )

Nawiązanie oraz utrzymanie   kontaktów z pracodawcami w celu ułatwieni pozyskania zatrudnienia – określenie list potencjalnych pracodawców, pomoc w przygotowaniu aplikacji pod kontem ofert pracy, pozyskanie ofert pracy od pracodawców, udostępnianie ofert pracy Uczestnikom Projektu- inicjowanie i organizacja spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu- każdemu UP zostanie przedstawiona oferta pracy adekwatnie do potencjału  uczestnika Porjektu oraz każdy Uczestnik Projektu odbędzie  rozmowę kwalifikacyjną.

Nie czekaj, daj sobie szansę i znajdź zatrudnienie. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych http://vision-consulting.pl/dokumenty-rekrutacyjne-14/ i złożenia ich za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Biura Projektu:
ul. Helska 4, 84-100 Puck

Masz pytania lub wątpliwości? Dzwoń lub pisz – pomożemy. Kontakt : tel. 699-670-276, e mail: twojaszansa@vision-consulting.pl

 

19.09.2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu „Twoja szansa na sukces!”. Już wkrótce na stronie internetowej będą dostępne dokumenty rekrutacyjne do projektu. Zapraszamy już dzisiaj do zgłaszania swojego udziału!