Pytania i odpowiedzi

przez | 30 marca 2017

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego dotyczącego procedury wyboru doradcy zawodowego/ doradców zawodowych z dnia 29.03.2017r. w ramach projektu „Czas zmian!” nr RPWP.06.02.00-30-0019/15

Zapytanie z dnia 30.03.2017

W związku z zapytaniem ofertowym nr 7560394 doradcy zawodowego/doradców zawodowych/Chodzież/proszę o udzielenie odpowiedzi: czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą  muszę mieć zgodnie z wymogami zapytania :wpis do KRAJOWEGO REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA?

 

Odpowiedź dnia 30.03.2017

Zgodnie z treścią zapytania informujemy, iż osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.