Aktualności

przez | 1 sierpnia 2017

Aktualność z dnia 23.07.2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!”.

Lista wniosków

 

Aktualność z dnia 25.06.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż do dnia 15.07.2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego oraz w postaci usług doradczych.

Dokumenty należy składać w biurze projektu pod adresem: ul. Generała Andersa 2A, 44-330 Jastrzębie Zdrój w godzinach 08:00-16:00.

Poniżej załączmy dokumenty niezbędne do uzupełnienia:

Kopia Zał.5-Formularz-informacji-przy-ubieganiu-sie-o-pomoc-de-minimis-rozp.KE-1407_2013

Zał.4-Ośw.-o-otrzymaniu-pomocy-de-minimis

Zał.7b-Ośw.-o-niekorzystaniu-równolegle-z-innych-środkó-publ

Zał.11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał.13-wniosek-o-przyznanie-wsparcia-pomostowego-1

Aktualność z dnia 24.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

do dnia 30 kwietnia 2018 r.  mają Państwo czas  na wydatkowanie środków z dotacji głównej, następnie kolejne 30 dni (tzn. do 30 maja) mają Państwo czas aby rozliczyć się z dotacji głównej.

Do rozliczenia potrzebne są następujące dokumenty :

Zał.9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

Zał.10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usług

 


Aktualność z dnia 03.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2018 r. ulegnie zmianie adres Biura projektu „Moja firma – mój sukces!” nr projektu RPSL.07.03.03-24-064D/16-00. Biuro będzie zlokalizowane w miejscowości Jastrzębie – Zdrój przy ul. Gen. Władysława Andersa 2A..

Z wyrazami szacunku

Zespół Projektu


Aktualność z dnia 21.03.2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia środków ze wsparcia finansowego pomostowego udzielonego w lutym 2018 r. załączamy aktualne dokumenty, które należy uzupełnić i dołączyć do dokumentów przy rozliczeniu wydatków. Termin rozliczenia upływa 31.03.2018 r. Prosimy o terminowe rozliczenie.

Zał.9 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

Zał.10 Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów i usługg


Aktualność z dnia 16.03.2018 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż zgodnie z zapisami „Regulaminu przyznawania środków finansowych”, są Państwo zobowiązani do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie źródeł finansowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej założonej w ramach niniejszego projektu oraz oznaczenie zakupionego ze wsparcia finansowego i pomostowego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.


Aktualność z dnia 16.02.2018 r. 

Uprzejmie informujemy iż, procedura wyboru Wykonawcy, który zrealizuje wsparcie doradcze  w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

MDDP SP. Z O.O. AKADEMIA BIZNESU SP.K.

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.


Aktualność z dnia 08.02.2018 r.  

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wsparcia doradczego, którego celem jest udzielenie pomocy merytorycznej UP w efektywnym wykorzystaniu dotacji. Wsparciem doradczym zostanie objęte 37 osób, które w ramach projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci dotacji. Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe – część opisowa

Zapytanie ofertowe – część ofertowa


Aktualność z dnia 25.01.2018 r.  

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż w dn. 26-27. 01.2018 r. w Biurze Projektu  podpisywane będą Umowy o przyznanie wsparcia finansowego. Uprzejmie prosimy o pojawienie się na umówione spotkanie z niezbędnymi dokumentami.


Aktualność z dnia 24.01.2018 r. 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę biznesplanów zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!”.

document2018-01-24-083615


Aktualność z dnia 19.01.2018 r. 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne przy podpisaniu umowy o wsparcie finansowe. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

I.

DEKLARACJA WEKSLOWA – dotyczy tylko osób, które wybrały jako formę zabezpieczenia: Weksel z                                                                                poręczeniem wekslowym.

WEKSEL IN BLANCO – dotyczy tylko osób, które wybrały jako formę zabezpieczenia: Weksel z                                                                                poręczeniem wekslowym.

Poniższe dokumenty również dotyczą podpisujących umowę o udzielenia wsparcia finansowego wybierających zabezpieczenie w formie poręczenia wekslowego:

ZGODA MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA

ZGODA MAŁŻONKA WYSTAWCY WEKSLA

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZOBOWIĄZAŃ

II. Poniżej dokumenty dla osób, które jako formę zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego wybrały poręczenie wg prawa cywilnego:

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZOBOWIĄZAŃ

ZGODA MAŁŻONKA

ZGODA MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (poręczenie wg p.c.)

III. Poniżej dokumenty dla osób, które jako formę zabezpieczenia umowy o udzielenie wsparcia finansowego wybrały akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji:

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZOBOWIĄZAŃ

ZGODA MAŁŻONKA (AKT NOTARIALNY)


Aktualność z dnia 28.12.2017 r. 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie usługi oceny biznesplanów  pod kątem merytorycznym przez Oficera niezależnego, w planowanym terminie styczeń 2018 r.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Rozeznanie Oficer niezależny


Aktualność z dnia 21.12.2017 r. 

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie usługi pomocy UP w uzupełnieniu i ocenie biznesplanów  pod kątem formalnym przez Oficera dotacyjnego, w planowanym terminie styczeń 2018 r.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Rozeznanie Oficer dotacyjny

 


Aktualność z dnia 21.11.2017 r. 

Uprzejmie informujemy iż, procedura wyboru Wykonawcy, który zrealizuje wsparcie szkoleniowo-doradczego indywidualne w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

MDDP SP. Z O.O. AKADEMIA BIZNESU SP.K.

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.

 


 

Aktualność z dnia 17.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 20.11.2017 r. ulegnie zmianie adres Biura projektu „Moja firma – mój sukces!” nr projektu RPSL.07.03.03-24-064D/16-00. Biuro będzie zlokalizowane w miejscowości Jastrzębie – Zdrój przy ul. 11 Listopada 9.

Z wyrazami szacunku

Zespół Projektu


Aktualność z dnia 15.11.2017 r. 

Uprzejmie informujemy iż, procedura wyboru Wykonawcy, który zrealizuje szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 została zakończona.

Wybrany wykonawca:

Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz.

 


 

Aktualność z dnia 14.11.2017 r. 

W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej zostały utworzone listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Moja firma – mój sukces!” nr projektu RPSL.07.03.03-24-064D/16-00.

Lista rankingowa zakwalifikowanych kobiet

Lista rankingowa zakwalifikowanych mężczyzn

 


 

Aktualność z dnia 10.11.2017 r.

Firma Vision Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” nr RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego indywidualnego, którego celem jest określenie we współpracy z Uczestnikami/czkami Projektu (UP) właściwej branży, w której działać będzie przedsiębiorstwo UP założone w ramach środków na rozpoczęcie Działalności Gospodarczej (DG) i pomoc w prawidłowym przygotowaniu biznesplanu w terminie: grudzień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości usługi.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

zapytanie ofertowe-część opisowa

zapytanie ofertowe-część ofertowa

 

 


Aktualność z dnia 31.10.2017 r.

Firma Vision Consulting Sp. z o. o. na terenie Subregionu Zachodniego województwa śląskiego, w ramach projektu „Moja firma – mój sukces!” nr RPSL.07.03.03-24-064D/16-00 planuje zrealizowanie szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w planowanym terminie grudzień 2017 r.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości usługi.

Uprzejmie informujemy o możliwości złożenia oferty.

Część opisowa

Część ofertowa

 

 


 

W dniu 01.08.2017r. rozpoczął się projekt „Moja firma – mój sukces!”.

W związku z realizacją w/w projektu trwa etap przygotowania dokumentów rekrutacyjnych, które

niebawem będą dostępne.