HARMONOGRAMY

przez | 8 sierpnia 2017

03.08.2018

harmonogram gr 6 ŁÓDŹ

harmonogram gr 7 ŁÓDŹ

13.07.2018

Szanowni Państwo ruszają kolejne zajęcia w ramach projektu „Kierunek – Aktywność!”

harmonogram gr 4 ŁÓDŹ

Harmonogram pośrednictwa pracy gr V

21.06.2018

Szanowni Państwo, ruszają zajęcia w ramach wsparcia Aktywizacja Zawodowa Pośrednictwo Pracy

Harmonogram pośrednictwa pracy gr I

Harmonogram Pośrednictwa pracy gr II

Harmonogram Pośrednictwa pracy gr III

26.04.2018

Szanowni Państwo, ruszają kolejne staże, szczegóły w załączniku

harmonogram staży zawodowych od 27.04

22.03.2018 r.

Staże od 22.03.2018 do 21.06.2018

harmonogram staży zawodowych od 22.03

16.04.2018 r.

Szanowni Państwo, ruszają kolejne staże, szczegóły w załączniku.

Staże od 16.04.2018 do 15.07.2018

13.04.2018 r.

Szanowni Państwo, ruszają kolejne staże, szczegóły w załączniku.

staże 13.04.2018 – 12.07.2018

13.04.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram na szkolenia komputerowe dla grupy 5 z  Radomska.

Radomsko zad 3 szkolenia komputerowe

13.04.2018 r.

Szanowni Państwo przedstawiamy aktualizację harmonogramu na szkolenia komputerowe dla grupy 7 z Łodzi.

Harmonogram grupa 7- aktualizacja

0.04.2018 r.

Szanowni Państwo, ruszają kolejne staże, szczegóły w załączniku

05.04.2018 r.

Szanowni Państwo poniżej harmonogram realizacji szkoleń zawodowych dla grupy 5 z Radomska. Szczegóły w harmonogramie.

Radomsko szkolenia zawodowe

26.03.2018 r

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w grupie nr 5 z Radomska rozpoczynaja się Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Radomsko zad 3

21.03.2018 r.

Szanowni Państwo!  Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynają się pierwsze staże zawodowe w ramach niniejszego projektu. Poniżej przedstawiamy harmonogram poszczególnych staży.

Staże od 22.03.2018 21.03.2018

15.03.2018 r.

Szanowni Państwo!

  Z przyjemnością informujemy, iż w pierwszych trzech grupach z Niżankowic i Ciężkowic przeprowadzony będzie egzamin po szkoleniach zawodowych dnia 17.03.2017 r.

09.03.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, iż w kolejnych trzech grupach z Łodzi rozpoczynamy szkolenia komputerowe  w ramach projektu: Kierunek- AKTYWNOŚĆ! nr projektu: RPLD.09.01.01-10-C007/16. Poniżej szczegółowy harmonogram zajęć.

Harmonogram grupy 4 6 7 Łódź

02.03.2018 r

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w grupie 5 z Radomska zgodnie z poniższym harmonogramem odbywały się będą zajęcia z zadania 2 Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne.

harmonogram Radomsko gr 5 zad 2

02.03.2018 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w kolejnych trzech grupach z Łodzi rozpoczynamy szkolenia zawodowe z technik sprzedaży w ramach projektu: Kierunek- AKTYWNOŚĆ! nr projektu:RPLD.09.01.01-10-C007/16. Poniżej szczegółowy harmonogram zajęć.

Harmonogram na szkolenie zawodowe gr 4,6,7 Łódź

16.02.2018 r.

Szanowni Panstwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w pierwszych trzech grupach rozpoczynamy szkolenia komputerowe przygotowujące do egzaminu ECDL/Base lub równoważnego  w ramach projektu: Kierunek- AKTYWNOŚĆ! nr projektu:RPLD.09.01.01-10-C007/16. Poniżej szczegółowy harmonogram zajęć.

Szkolenia komputerowe gr 1,2 Niżankowice i gr 3 Ciężkowice

03.02.2018 r.

Szanowni Panstwo!

Z przyjemnością informujemy, iż w pierwszych trzech grupach rozpoczynamy szkolenia zawodowe z technik sprzedaży w ramach projektu: Kierunek- AKTYWNOŚĆ! nr projektu:RPLD.09.01.01-10-C007/16. Poniżej szczegółowy harmonogram zajęć.

Szkolenia zawodowe gr 1,2 Niżankowice oraz 3 Ciężkowice

19.02.2018 r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym rozpoczynają się zajęcia z Warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych w grupach 4,6,7 w Łodzi. Dokładny harmonogram przedstawiamy w załączniku.

Grupa 4,6,7 Łódź zad. 3

19.02.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć: Aktywizacja społeczna: Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne dla  grup z Łodzi w ramach projektu Kierunek- Aktywność! nr projektu RPLD.09.01.01-10-C007/16.

26.01.2018 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć Aktywizacji społecznej: Opracowanie Indywidualnej ścieżki Reintegracji w tym IPD dla grupy 5 z Radomska w ramach projektu Kierunek- AKTYWNOŚĆ!

RPLD.09.01.01-10-C007/16.

Grupa nr 5 Spotkania z psychologiem

Grupa nr 5 spotkania z doradcą zawodowym

25.01.2017 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć Aktywizacji społecznej: Opracowanie Indywidualnej ścieżki Reintegracji dla 3 grup: 4, 6 i 7  z Łodzi w ramach projektu Kierunek- AKTYWNOŚĆ! nr projektu

RPLD.09.01.01-10-C007/16.

Grupa Łódz 4,6,7

 

13.12.2017 r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć: Aktywizacja społeczna: Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla 3 grup w ramach projektu Kierunek- Aktywność! nr projektu RPLD.09.01.01-10-C007/16.

Grupa nr 1 i 2 Niżankowice oraz Grupa nr 3 Ciężkowice

30.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć: Aktywizacja społeczna: Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne dla 3 grup w ramach projektu Kierunek- Aktywność! nr projektu RPLD.09.01.01-10-C007/16.

Grupa nr 1 Niżankowice

Grupa nr 2 Niżankowice

Grupa nr 3 Ciężkowice

 

21.11.2017 r.

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć Aktywizacji społecznej: Opracowanie Indywidualnej ścieżki Reintegracji dla 3 grup w ramach projektu Kierunek- Aktywność! nr projektu RPLD.09.01.01-10-C007/16.

grupa nr 1 Niżankowice

grupa nr 2 Niżankowice

grupa nr 3 Ciężkowice

 

Planowany termin realizacji wsparcia dla Grupy nr 1

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji – wrzesień 2017 r.

Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne – wrzesień 2017 r.

Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych  – wrzesień / październik 2017 r.

Szkolenia zawodowe – październik / listopad 2017 r.

Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, tj. szkolenia komputerowe  – październik / listopad 2017 r.

Staże – listopad 2017 r.

Pośrednictwo pracy  – październik / grudzień 2017 r.