Aktualności

przez | 7 lutego 2018

07.02.2018 r.

Szanowni Państwo informujemy, że biuro naszego projektu mieści się  w Tyliczu przy ul. Rynek 1.  Na miejscu chętnie odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

05.02.2018 r.

Informujemy, że nabór do projektu wciąż trwa. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony http://vision-consulting.pl/dokumenty-rekrutacyjne-24/.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 699 670 276 lub pod adresem mailowym perspektywa@vision-consulting.pl

08.01.2018 r.

W ramach projektu zapewniamy  płatne szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem (531,95 zł za szkolenie),  płatne 3 miesięczne lub 6  miesięczne staże zawodowe (997,40  zł/mc), zwrot kosztów dojazdu w przypadku udziału UP w poszczególnych formach wsparcia,zwracany będzie w wysokości  12 zł za dzień, w przypadku udziału UP w stażu, zwracany będzie koszt 100,00 złotych za miesiąc.

03.01.2018 r.

Informujemy, że uruchomiliśmy nabór do projektu „Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”. Poszukujemy 60 osób powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie województwa małopolskiego wyłącznie w powiatach: proszowskim, nowotarskim, brzeskim, myślenickim, m. Nowy Sącz, suskim, tarnowskim, m. Tarnów, dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

w tym w szczególności:

  • osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,

  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

  • kobiety,

  • osoby z niskim wykształceniem,

  • osoby z niepełnosprawnościami,

  • osoby, dla których ustalono  III profil pomocy (wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy).

  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie reiwitalizacji w programie operacyjnym na lata 2014-2020.

Oferujemy dopasowany do potrzeb i predyspozycji program wsparcia, który umożliwi Uczestnikom/Uczestniczkom nabycie nowych kompetencji i zwiększy ich szanse na zatrudnienie na rynku pracy. Zapraszamy!