Zapytania ofertowe

przez | 13 czerwca 2018

23.01.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Twoja szansa  a sukces!” RPPM.05.02.02-22-0045/16 poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą Doradztwo zawodowe  (w jego ramach Poradnictwo zawodowe indywidualnego- stworzenie IPD i poradnictwo zawodowe grupowe) oraz Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku.

oferta na doradcę zawodowego

Zespół projektu

13.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Twoja szansa  a sukces!” RPPM.05.02.02-22-0045/16 poszukujemy doradców/doradczyń zawodowych, którzy przeprowadzą Doradztwo zawodowe  (w jego ramach Poradnictwo zawodowe indywidualnego- stworzenie IPD i poradnictwo zawodowe grupowe) oraz Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy . Szczegóły znajdują się w załączniku.

rozeznanie na doradztwo- szansa- 6 grup