Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

przez | 19 sierpnia 2018

25.05.2018r.

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO) aktualizujemy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU.